4. Søndag efter trinitatis - højmesse

4. Søndag efter trinitatis d. 5. juli - højmesse kl. 9.00 - 10.00 v/ Karin Andersen


Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
 
 

Jesus sagde: »I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!«

 Matthæusevangeliet 5,43-48