Erindringsværkstedet - Program for 1. Halvår 2021

Alle er velkomne til at deltage i ErindringsVærkstedets arrangementer i
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, 4654 Faxe Ladeplads
Entré, kaffe og kage: kr. 40,- pr. gang
P.g.a. Corona-pandemien og dermed begrænset antal personer i Hylleholt
Sognehus på max. 30 gæster, ser vi os desværre nødsaget til at indføre
tilmelding til hvert enkelt arrangement i Erindringsværkstedets forårssæson 2021.

TILMELDING TIL: Hanne Due Jensen · Tlf.: 24 69 09 41
Koordinator: Sonja Olsen · Tlf.: 2157479 · e-mail: Sonja.olsen@fakse-ldp.dk
Program: Kordegn Bodil Hovmand · Tlf.: 24 66 89 77 · e-mail: BOHO@km.dk
Kirkebilen kan bestilles til alle arrangementer - Faksebilernes Taxi Tlf.: 56 71 44 55 23

Erindringsværkstedet er desværre lukket resten af dette 1. halvår. Vi håber at kunne åbne igen til efteråret, og så regner vi da med, at vore planlagte aktiviteter kan genneføres.


** AFLYST ** 21. januar: kl. 14-16 / “De 4 årstider på Østsjælland - Naturfilm” v/Jørgen Bjerge Nielsen

En film fra gamle dage, dengang vi havde isvinter i 1978 og de varme skønne somre. Naturfilmen er optaget i perioden 1974 – 1978 og viser billeder fra Orup, Vindbyholt, Faxe Ladeplads, Feddet, Præstø By og Fjord, Gisselfelt og Gavnø. Musik til filmen er Dr. Zivago – periodens hit.


** AFLYST ** 4. februar: kl. 14-16 / “Niels Larsen Stevns” v/Birgitte Drent Sørensen

Niels Larsen Stevns var en dansk maler og billedhugger, som levede 1864 – 1941. N.L.S. voksede op i Gevnø; men havde relationer til Faxe Ladeplads, hvor hans bror Jens boede. Han blev kendt som den religiøse maler, idet han malede en del altertavler rundt omkring i landet. Derudover dekorerede han bl.a. også mindehallen ved H. C. Andersens´s Hus i Odense.
I foredraget vil vi høre om N.L.S.´s opvækst og liv fra fødsel til død ledsaget af en række billeder med fotos af maleren, samt eksempler på han 
malerier.Niels Larsen Stevns var en dansk maler og billedhugger, som levede 1864 – 1941.


** AFLYST ** 4. marts: kl. 14-16 /“Grønland” v/Jens Thøsing Andersen

Grønland var indtil 1953 dansk koloni – nu en del af riget. Det har fået stormagternes store interesse de senere år.
Foredraget vil omhandle Grønlands historie med de forskellige indvandringer gennem tiden. Endvidere forholdene på Grønland i dag.
Tilsidst en særlig gennemgang af Østgrønland, som jeg besøgte for nogle år siden.
Foredraget ledsages af billeder


** AFLYST ** 18. marts: kl. 14-16 / “Oman - en moderne arabstat” – v/Gunilla Heick

Oman er et dejligt land, meget progressivt, takket være Sultan Qaboos, der regerede landet i 50 år, inden han døde i januar 2019. Han lod bygge skoler, hospitaler og veje – før hans tid var landet meget tilbagestående.
Gunilla Heick har besøgt landet flere gange og er faldet pladask for den venlige befolkning og det skønne klima. I vintermånederne er det perfekt for folk fra det kolde nord.
Følg med til Oman på en billedrejse.


** AFLYST ** 29. april: Udflugt – ”Skitsesamlingen Køge og Traktørstedet Højeruplund”

KØS: kl. 11- 12: Rundvisning
Højeruplund: kl. 13.00: Frokost
Kl. 15.00: Kaffe

Erindringsværkstedets logo er tegnet af grafikeren Henrik Drent, Faxe Ladeplads