Foredragsaften

Foredragsaftener – efterår 2017:
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15
4654 Faxe Ladeplads

”Luther – rebel og reformator”
v/ cand. theol, tidl. lektor og højskoleforstander Henning Nørhøj

DEN 5. SEPTEMBER KL. 19.00 – 21.30

.... ”Guds kærlighed er ligesom en moders kærlighed, der bærer over med alt det lort, skrig, og skrål, hendes barn laver. Selvom vi er syndere og gør meget forkert, er vi stadig Guds børn.” Citatet er fra en af Martin Luthers bordtaler, som giver et præcist indtryk af hans temperament, bramfrie sprog og ikke mindst hans kristendomsforståelse.
Luther kritiserede sin kirke, den katolske, for dens misbrug og vildledning af mennesker. Med sin kritik satte han gang i reformationen, der førte til dannelse af en ny kirke, nemlig den lutherske.
Martin Luthers liv var dramatisk. Vi følger ham fra barndommen, hans ungdom som from munk, hans liv som førende for reformationen og opgørene med ledende kirkefolk – opgør som bragte ham i livsfare. Men vi vil også se ham som familiefar, salmedigter og prædikant.


”FILMAFTEN MED LUTHER”
DEN 24. OKTOBER KL. 19.00 – 22.00

.... Filmen ”Luther” er en tysk-amerikansk film fra 2003, instrueret af Eric Till og baseret på Martin Luthers liv. Filmen handler om Martin Luther, som er en munk, der er underlagt paven i Rom, som alle andre munke i 1500-tallet. Livet som munk er hårdt for Luther, da han har svært ved at acceptere, at folket og kirken ser Gud som en, man skal frygte, i stedet for en, man skal elske. Han kommer til Rom og får øjnene op for, hvordan den katolske kirke fungerer, og hvordan den udnytter folks tro ved at tage penge for syndsforladelse. Han er ikke enig i, at Biblen kun skal være på latin; han mener, at alle har ret til at læse Guds ord, og går imod Rom ved at skrive sine meninger og senere udgive selve biblen på tysk, så alle kan læse det. Dermed starter han den kristne reformation. Oplæg ved sognepræst Erik Kempfner. I pausen bydes på lidt vin, ost og snacks. Alle er velkomne i vores lille hjemmebio....


”GODBIDDER FRA LUTHER”
DEN 7. NOVEMBER kl. 19.00 – 21.30

.... Lutheraften hvor kirke og kro mødes…
Luthers hjem i Wittenberg havde mange gæster, og som oftest var middagsbordet fyldt af en broget flok, der havde deres gang i huset. Luthers bidrag til samtalen omkring bordet er særegen derved, at han viser en anden side end den, vi kender fra hans teologiske værker. Udgangspunktet er nok teologien, men de billeder og de udtryk, han benytter til at illustrere, hvordan tilværelsen bør udfolde sig, er farverige og festlige.
Bogen ”Godbidder” af Jakob Ørsted er et lille udpluk af de i alt 6 bind om Luthers bordtaler. Emnerne tæller bla. ægteskab, børn, undervisning, krig, død, kirken og musik. 

 Sognepræst Erik Kempfner læser op af et par godbidder og fortæller, medens der bydes på Lutherøl, pølser og brød. Alle er velkomne.
”Plages du af depression, fortvivlelse eller dårlig samvittighed, så skal du spise, drikke og være sammen med venner. Hjælper det dig at tænke på piger, så gør det”.  

Aktivitets- og gudstjenesteudvalget byder alle velkommen til disse 3 spændende aftner, hvor der vil være et let traktement undervejs.
Det er gratis at deltage, og kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes Taxi tlf.: 56 714455