Pilgrimsvandring

PILGRIMSVANDRING for Tryggevælde provsti

Lørdag d. 2. september 2017

Tab for alt ikke lysten til at gå:

Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til

og går fra hver sygdom.

Jeg har gået mig mine bedste tanker til

og kender ingen tanke så tung,

at man ikke kan gå sig fra den.

                                                         Søren Kierkegaard

Så indbydes der igen – for 12. gang - til pilgrimsvandring for Tryggevælde provsti.

Ruten i år har Endeslev Kirke som udgangspunkt. Derfra går vi til Himlingøje – Valløby – Vallø Slot og slutter cirklen i Endeslev Kirke, hvor der afsluttes med en nadvergudstjeneste – en tur på ca. 23 km gennem smukke landskaber. Omkring påsketid vil der - i våbenhusene i provstiets kirker og sognenes hjemmesider - ligge en folder klar med mere præcis angivelse af tider, rute og pris.

Du kan se og udskrive folderen her...

Årets pilgrimsledere er sognepræsterne Solveig Ståhl-Nielsen, Bråby/Teestrup/Førslev Kirke og Marie Rørbæk, Haslev - de øvrige i planlægningsgruppen er: turplanlægger Ole Thystrup, Haslev, kirke- og kulturmedarbejder Ellen Faber Jørgensen, Haslev Kirke og kordegn Bodil Hovmand, Hylleholt Kirke. Til sidstnævnte i gruppen er der tilmelding senest d. 18.8. på e-mail: BOHO@km.dk