RoKoGo-koret

„Sange er de tanker, der synges ud med åndedrættet, når mennesker lader sig bevæge af

stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale“. (Orpingalik, grønlænder).

** AFLYST ** Øveaftner i Ro-ko-go koret er aflyst indtil videre grundet smittefaren ifm. coronavirus.


Hylleholt og Roholte Sogne samarbejder på nogle områder. Der eksisterer et FÆLLESUDVALG, som består af præst og 2 menighedsrådsmedlemmer fra hvert sogn.

Fællesudvalget varetager flg. aktiviteter: 

- Minikonfirmandundervisning.

- Børnekor.

- Babysalmesang.

- Voksenkor.

De tre førstnævnte aktiviteter foregår rent fysisk i Hylleholt Sognehus og Kirke, mens voksenkor foregår i Roholte Sognehus og Kirke.

Et 4-stemmigt blandet kor, som har eksisteret siden 1997. Pt. 27 korsangere. Et tilbud til voksne om at være en del af et sangligt fællesskab. ”Sange er de tanker, der synges ud med åndedrættet, når mennesker lader sig bevæge af stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale” (citat af Orpingalik, grønlænder). Koret synger hver onsdag aften kl 19 til 21.30 i korsæsonen, som er fra midt i september til ca. 1.maj. Repertoiret er blandet.  Koret plejer at have en julekoncert klar i december og en forårskoncert  i april/maj. Koret synger lejlighedsvis med ved gudstjenester, på plejehjem ol.

Nye medlemmer til koret er meget velkomne til at kontakte korleder Christina Bernstein
 tlf. 50 96 98 45 for en snak om evt. deltagelse i korets øveaftener.