Rokogokoret

„Sange er de tanker, der synges ud med åndedrættet, når mennesker lader sig bevæge af

stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale“. (Orpingalik, grønlænder)

Hylleholt og Roholte Sogne samarbejder på nogle områder. Der eksisterer et FÆLLESUDVALG, som består af præst og 2 menighedsrådsmedlemmer fra hvert sogn.

Fællesudvalget varetager flg. aktiviteter: 

- Minikonfirmandundervisning

- Børnekor

- Babysalmesang

- Voksenkor.

De tre førstnævnte aktiviteter foregår rent fysisk i Hylleholt Sognehus og Kirke, mens voksenkor foregår i Roholte Sognehus og Kirke.

Voksenkoret RoKoGo-koret starter sæsonen onsdag d. 6. september. Vi øver hver onsdag fra 19-21.30 i Sognehuset i Roholte. Kontakt organist og korleder Christina Bernstein, hvis du har lyst til at synge med på telefon 50 96 98 45.

Koret medvirker ved Alle Helgen aftensgudstjenesten i Roholte d. 6. november kl 19 og ved gudstjenesten i Hylleholt 1. søndag i advent kl. 16.

Desuden holder koret julekoncerter, som annonceres og omtales senere.

Et 4-stemmigt blandet kor, som har eksisteret siden 1997. Pt 27 korsangere. Et tilbud til voksne om at være en del af et sangligt fællesskab. ”Sange er de tanker, der synges ud med åndedrættet, når mennesker lader sig bevæge af stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale” (citat af Orpingalik, grønlænder). Koret synger hver onsdag aften kl 19-21.30 i korsæsonen, som er fra midt i september til ca. 1.maj. Repertoiret er blandet.  Koret plejer at have en julekoncert klar i december og en forårskoncert  i april/maj. Koret synger lejlighedsvis med ved gudstjenester, på plejehjem ol.

Nye kormedlemmer er velkomne; lidt nodekendskab og korerfaring er en fordel. 


Ønsker du yderligere oplysning om koret?

Vil du prøve at synge med? Det koster 150 kr for at være med hele sæsonen.

Du kan også booke en koncert eller anden koropgave?

Henvendelser om koret kan rettes til Christina Bernstain på e-mail c.m.bernstein@gmail.com eller telefon 50 96 98 45