Babysalmesang i Hylleholt Kirke

BABY-SALMESANG for de 0-1 årige i Roholte og Hylleholt Sogne.

”Baby-Salmesang” i samarbejde med Roholte Sogn starter d. 3. september kl. 09.15 i Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads.

Babyer og deres forælder eller bedsteforælder bydes velkommen i Hylleholt Sognehus til ca. 1 times musik, sang, sæbebobler og meget mere. Hvorefter der sluttes af med fælles hygge. Det er baby-salmesangsunderviser Agnes Bjerregaard, der står for undervisningen. Forløbet strækker sig over 8 tirsdage – fri uge 42 – og undervisningen er gratis.

OBS! Tilmelding til kordegn Bodil Hovmand – e-mail: BOHO@km.dk