Babysalmesang i Hylleholt Kirke

BABY-SALMESANG for de 0-1 årige fra Roholte og Hylleholt Sogne.

”Baby-Salmesang” i samarbejde med Roholte Sogn starter d. 1. september kl. 09.15 - kl. 10.15 i Hylleholt Kirke, Hovedgaden 13, Faxe Ladeplads.

Babyer og deres forælder eller bedsteforælder bydes velkommen i Hylleholt Kirke til ca. 1 times musik, sang, sæbebobler og meget mere. Det er baby-salmesangsunderviser Agnes Bjerregaard, der leder babysalmesangen, og vi afslutter timen med en kop kaffe. Forløbet strækker sig over 8 tirsdage – fri uge 42 – og undervisningen er gratis.

OBS! Tilmelding til kordegn Bodil Hovmand – e-mail: BOHO@km.dk eller telefon.: 56 71 60 83 / mobil 24 66 89 77