Babysalmesang i Hylleholt Kirke

Baby-Salmesang Roholte og Hylleholt Sogne

”Baby-Salmesang” vil i samarbejde med Roholte Sogn starte først i september måned i Hylleholt Kirke. Da vi er midt i ansættelse af underviser, vil nærmere vedrørende dato og klokkeslæt blive annonceret på hjemmeside og i dagspressen.