Børnekor. Kom og syng med!

Hylleholt Sogns børne- og ungdomskor

Hvis du elsker at synge, så kom og syng med.


Vores ungdomssangere, fløjte og børnekor medvirker alle ved følgende begivenheder:

Søndag d. 10. december kl. 14.00: Julerepertoire ved gudstjenesten i Roholte Kirke.

Mandag d. 11.december kl. 15.00: Julerepertoire på Hylleholtcenteret

Søndag d. 17. december kl. 10.30:   Højmesse Hylleholt Kirke


Korskole og børne-ungekor

I det forløbne skoleår har koristerne fra 2.-3.klasse sunget med ved minikonfirmandernes krybbespil og på Hylleholt plejecenter. 3.klasse har  sunget vores egen musical/forårskoncert i Hylleholt Kirke, og det er både sjovt og hyggeligt at øve og optræde.  Vi synger både helt traditionel kirkemusik og nyere rytmiske sange. I korskolen leger vi Vi lærer om noder og rytmer bla. ved at spille med på sangene på marimbas og akkompagnere på congas og andre rytmeinstrumenter.

Vi øver en gang om ugen. Igen i år, vil kor-timerne blive lagt mandage på Hylleholt Skole i umiddelbar forlængelse at koristernes skoledag. Vi regner med at dele koret op i to, så de yngste elever har et hold og de ældste et hold. Undervisningen på begge hold er gratis. Husk tilmelding til organist Charlotte Hjerrild Andersen på tlf., mail eller via kirkens hjemmeside.. Du er også velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål i forbindelse med koret.  Mød gerne op i fællesrummet udenfor Hylleholt Skoles musiklokale mandag d. 21.august mellem kl. 14.15-15.45, hvis du har spørgsmål til korleder Charlotte.

 Korstart:          Mandag d. 28.august                kl. 14.15-15.05 Korskole for elever fra 2.-3.klasse

                                                                                kl. 15.00-16.15 Kor for elever fra  4.-6.klasse

                                                                                kl. 15.15-16.15 Kor for elever fra 7-8.klasse

Lønnet børnekor

I år kan trænede korister (fra  4.klasse) søge optagelse i kirkens lønnede børnekor. Vi synger med ved særlige gudstjenester for børn og af og til ved almindelige gudstjenester. Kontakt Charlotte for prøve-syngning.

Ungdomssangere

 Hvis du er god til at synge og gerne vil synge med lønnet ved alle gudstjenester, så kan du ringe eller skrive til organist Charlotte Hjerrild Andersen  og aftale tid for en prøve-syngning og en snak om, hvad der skal til for at kunne deltage lønnet ved gudstjenesterne.

 

Charlotte Hjerrild Andersen  tlf. 3071 0102, organisthylleholt@gmail.com,

kirkens hjemmeside: www.hylleholtkirke.dk  (for tilmelding til kor-workshop og børne-ungekor). Her ligger også billeder af børnekorets aktiviteter fra de forløbne år.

Du kan printe tilmeldingseddel til børnekor her.

Du kan tilmelde dig børn-ungekor elektronisk her...

 

Se nogle af de tidligere aktiviteter her...

 

Forårskoncert 25. april 2016

Pinsegudstjeneste i Boesdal Kalbrud

Godnathistorier 28. november 2016

Trinitatis med børne-ungekor 2015

Godnathistorier 30. november 2015