4. søndag i Advent

4. søndag i Advent d. 20. december kl. 10.30 

v/ Erik Grønvall Kempfner.

Ordet advent kommer af det latinske Adventus Domini, som betyder Herrens komme. Det latinske ord adventus bruges om en feltherres hjemkomst, efter han har besejret sine fjender.
I adventstiden forbereder man sig til julen, hvor man fejrer, at Jesus Herren kommer til verden. Derfor var adventstiden oprindeligt en langt mere stille tid, end den er for de fleste i dagens Danmark - med gave- og juleræs. Alle indbydes til at finde advents-ro i kirken inden ræset for alvor begynder. Alle er velkomne til glögg og æbleskiver bagefter.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham: »Hvem er du?« Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte: »Jeg er ikke Kristus.« »Hvad er du da?« spurgte de ham,»er du Elias?« »Det er jeg ikke,« svarede han. »Er du Profeten?« »Nej,« svarede han. Så sagde de til ham: »Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os; hvad siger du om dig selv?« Han svarede: »Jeg er ›en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!‹ som profeten Esajas har sagt.« De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham: »Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller Profeten?« Johannes svarede dem: »Jeg døber med vand; midt iblandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse.« Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte.

 Johannesevangeliet 1,19-28