Anden Pinsedag - højmesse ved Vemmetofte Klosters Kirkegårdskapel den 6. juni kl. 11:00.

Da 4 sognepræster og 7 sogne sidste år gik sammen om at fejre anden Pinsedag ved Vemmetofte Klosters Kirkegårdskapel, så var det et forsøg.

Bagefter var alle enige om, at det også var en succes, der både kunne og burde gentages.

Vemmetofte Kloster har endnu engang velvilligt stillet kirkegårdens kapel til rådighed, men vi bliver udenfor, hvis vejret tillader det.

Vi opfordrer derfor også denne gang til at man selv medbringer egen kirkebænk = havestol, - og derudover nyder hele den særlige pinsefornemmelse af, at man kan mere i fællesskab med hinanden og Vorherre end man kan for sig selv.

Efter gudstjenesten vil det være et traktement i Vemmetofte Klosters skønne park.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Jesus sagde: »Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne: ›Alle skal være oplært af Gud.‹ Enhver, som har hørt og lært af Faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set Faderen, undtagen den, der er fra Gud; han har set Faderen. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.«

Johannesevangeliet 6,44-51