Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste i Hylleholt kirke og sognehus

Den 9. september kl. 10.30 - 10.30

v/ Erik Grønvall Kempfner

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs …

Traditionen tro fejrer vi årets høst med en gudstjeneste i Kirken efterfulgt af fællesspisning ovre i Hylleholt Sognehus kl. 12.
Høstgudstjenesten vil også blive annonceret i FaxeBugten uge 35. Alle er velkomne …  
Seneste tilmeldingsfrist er mandag den 3. september kl. 15 til kordegn Bodil Hovmand på 56 71 60 83 eller boho@km.dk.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.« Men Herren svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.« Luk 10,38-42

Læs søndagens prædikentekster her....