Kyndelmisse

Onsdag den 6. februar bydes lyset velkomment med en musikgudstjeneste i Hylleholt Kirke kl. 19.00, hvor Ro-ko-go-koret vil medvirke og løfte gudstjenesten med masser af dejlig sang. Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candalarum misa, der betyder lysenes messe. Historisk set er kyndelmisse blevet markeret som dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den 1. november og den 1. maj er gået. Folkeligt gik dagen førhen under navnet Kjørmes Knud. Men kirkeligt set er det dagen for Marias renselse, hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus med i det jødiske tempel. I templet tager en gammel mand ved navn Simeon Jesus i sine arme. Simeon har af Helligånden fået at vide, at han ikke skal dø, før han har set Herrens salvede, altså Kristus. Nu, hvor han har set Jesus, bryder han ud i en takkesang til Gud. Han forstår nemlig, at Jesus ikke bare er et almindeligt barn, men Kristus. I sin lovsang kalder Simeon Jesus for ”et lys til åbenbaring for hedninger”:

"Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.

For mine øjne har set din frelse,

som du har beredt for alle folk:

Et lys til åbenbaring for hedninger

og en herlighed for dit folk Israel."

(Lukasevangeliet kapitel 2, vers 29-32)

Kyndelmisse er altså en lysfest, hvor vi fejrer, at Jesus er kommet til verden som et lys i mørket – og det bliver ikke meget mere konkret end i det mørke februar. Derfor vil vi gerne have lov at byde LYSET velkomment med en musikalsk gudstjeneste ud over det sædvanlige. Efterfulgt af hyggeligt samvær sammen med Ro-ko-go koret og sang ovre i Sognehuset, hvor der bydes på hjemmebagte boller med pålæg, kaffe, te og rødvin. Alle er velkomne!