Langfredag

Selvom kirken er lukket vil sognepræst Erik Grønvall Kempfner med en mini andagt give os et håb: LYSET SKINNER I MØRKET, OG MØRKET GREB DET IKKE (Johannesevangeliet kapitel 1, vers 5).

PÅSKEN

I påsken følger vi afslutningen på Jesu rejse på jord som menneske. Det får alt sammen en ny begyndelse påskedag i og med hans opstandelse fra de døde tre dage efter sin død på korset. Hverken jul eller pinse giver mening uden påsken, der derfor må betegnes som kirkeårets vigtigste højtidsdag.