Skærtorsdag - højmesse den 14. april kl. 10:30.

Ved Erik Grønvall Kempfner.

I Påsken følger vi afslutningen på Jesu rejse på jord som menneske. Det får alt sammen en ny begyndelse påskedag, hvor vores rejse på jorden sammen med Gud er bekræftet én gang for alle. Det begynder med Jesu indtog i Jerusalem, som vi fejrer Palmesøndag.

Dernæst fejrer vi Jesu sidste måltid sammen med sine disciple, og dermed nadverens indstiftelse og fællesskabet mellem Gud og menneske omkring noget så almindeligt – og fundamentalt – som spisebordet. Dette finder sted Skærtorsdag i kirken efterfulgt af FÆLLESSPISNING ovre i Sognehuset, hvor alle er velkomne. Af hensyn til beværtning bedes man tilmelde sig senest onsdag den 6. april til kordegn Bodil Hovmand på email: BOHO@KM.DK Pris for mad: kr. 50,- /Børn under 12 er gratis. Pr. genstand: kr. 10,-.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes.

Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid – Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud – så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: »Herre, vasker du mine fødder?« Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det.« Peter sagde: »Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder.« Jesus svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig.« Simon Peter sagde til ham: »Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!« Jesus sagde til ham: »Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle.« Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: »Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.« 

Johannesevangeliet 13,1-15