Coronavirus

Vi passer stadig på hinanden!

Hylleholt Kirke har været åben siden den 18. maj, og selvom gudstjenesten har ændret form, er det rigtig dejligt, at kunne komme i kirke igen.

Sidst opdateret: 28. oktober 2020 kl. 22.40. Her er den korte udgave af de nye retningslinjer:

De seneste retningslinjer betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af kirken eller sognehuset, samt når de bevæger sig rundt i lokalet.

Der må alene tillades adgang for deltagere og besøgende, der overholder kravet om at bære mundbind eller visir, dog jf. undtagelserne. Ansatte og frivillige m.m. kan bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 

Se nyeste retningslinjer fra Kirkeministeriet her...

Henvendelser

Præstens kontor, kirkekontor og graverkontor er åbne for henvendelse, men brug gerne telefon eller mail alligevel.
 

 Generelt

Forsamlingsforbuddet gælder ikke længere for folkekirken. Derimod begrænses adgang til kirken og sognehuset.
 
For Hylleholt kirke betyder det, at der som maximum kan deltage 40 personer ved gudstjeneste, dåb, vielse, begravelse eller bisættelse.
Hidtil har forsamlingsgrænsen for udendørs begravelser og bisættelser været 200 personer, men fra mandag d. 26. oktober sættes det maksimale antal deltagere ned til 50. 
 
Det skal bæres mundbind når man går ind og ud af kirken, samt når man bevæger sig rundt i lokalet.
 
For Sognehuset betyder det, at der som maximum kan deltage 40 personer ved foredrag, filmaftner, begravelseskaffe og at der ikke kan synges.
 
I kirken vil sangblade vil markere siddepladserne. Personer fra samme husstand må gerne sidde tættere end 2 meter.
 
I Sognehuset vil det være nødvendigt at tilmelde sig til de enkelte arrangementer.
 
Der skal bæres mundbind når man går ind og ud af sognehuset, samt når man bevæger sig rundt i lokalet.
 
Vi opfordrer fortsat til, at der er så få deltagere som muligt.
 
Håndsprit skal benyttes, både når man går ind og ud af kirken og sognehuset!
 
Konfirmationer
 

Ingen retningslinier pt.

 
Kontakt
 
Sognepræst Erik Grønvall Kempfner: Tlf.: 21 71 70 83, e-mail: ergk@km.dk
Kordegn Bodil Hovmand: Tlf.: 24 66 89 77, e-mail: boho@km.dk
 
Vi er stadig nødt til at hjælpe hinanden, ved at holde holde afstand til hinanden!