Coronavirus

Information vedr. Coronavirus

Hylleholt menighedsråd følger løbende med i Statsministeriets udmeldinger omkring tiltag for at forebygge og inddæmme smitte med coronavirus.

Følg med i medierne og her på siden, for at se eventuelle aflysninger af kirkens arrangementer. 

Sidst opdateret: 6. april 2020 kl. 22.08

Henvendelser

Præstens kontor, kirkekontor og graverkontor er lukket for personlig henvendelse. Al henvendelse skal ske per telefon eller mail. Vi gør derfor opmærksom på, at sager der ikke er hastesager udskydes foreløbigt.
Fødsel og dødsfald registrerer vi efter normal praksis.
Navneændringer og lign. kan få længere behandlingstid end normalt.
 
Gudstjenester
 
Kirken er lukket.
Alle gudstjenester aflyses til søndag d. 10. maj.
I mellemtiden kan du læse en mini andagt her på hjemmesiden.
Vi henviser iøvrigt til, at DR2 hver søndag kl. 14.00 sender tv-gudstjeneste.
Programmet har netop skiftet navn til ”Gudstjeneste i en Coronatid”.
Programmet kan ligeledes streames fra forsiden af Hylleholt kirkes hjemmeside.
 
Vielser og dåb
 
Ved vielser og dåb, der ikke kan udskydes;
Det maksimale deltagerantal nu 10 personer, inkl. det kirkepersonale, der er til stede i kirken, men ekskl. præsten. Dvs. at der ud over præsten må være 10 personer i kirkerummet under den kirkelige handling.


Antal deltagere ved begravelser

Ved bisættelser og begravelser gælder der andre regler; Her er det størrelsen af kirkeskibet, der afgør, hvor mange deltagere der må være i kirken. 
I Hylleholt kirke må der som maximum deltage 40 i begravelsesfølget i forbindelse med bisættelser og begravelser.

Vi opfordrer fortsat til, at der er så få deltagere som muligt.

Konfirmationer

ALLE konfirmationer udskydes til efteråret. Nye datoer er fastsat per d. 23. marts 2020 og kan ses her...

Aflysninger

Til og med mandag d. 13. april aflyses udover gudstjenester:

Erindringsværksted
Minikonfirmander
Tumlingesalmesang
Foredrag
Morgensang
Aftensang
Konfirmandforberedelse
Plejehjemsgudstjenester
Rokogo kor og børnekor
Sorggruppe
Koncerter
Fællessangsarrangementer

Påske

Påskens gudstjenester er desværre alle aflyst.
 
Kontakt
 
Sognepræst Erik Grønvall Kempfner: Tlf.: 21 71 70 83, e-mail: ergk@km.dk
Kordegn Bodil Hovmand: Tlf.: 24 66 89 77, e-mail: boho@km.dk
 
Vi er nødt til at hjælpe hinanden, ved at holde os fra hinanden!