Coronavirus

Vi skal passe rigtig meget på hinanden en tid endnu!

Fortsat korte gudstjenester og aflysninger... 

UMIDDELBART INGEN ÆNDRINGER FOR FOLKEKIRKEN
Efter statsminister Mette Frederiksens pressemøde i går er der ikke foreløbig nogen ændringer på det folkekirkelige område.
Det er stadig retningslinjerne fra den 7. januar 2021, der gør sig gældende.
Folkekirkens taskforce mødes snarest for at drøfte situationen, og hvis der kommer nogen form for ændringer i de gældende retningslinjer, vil stiftet hurtigst muligt kommunikere det ud.

Gudstjenester på max 30 minutter og uden fælles sang. 

Sidst opdateret: 25. februar 2021 kl. 18.10.

Pressemeddelelse fra Kirkeministeriet: 

Udbredelsen af den mere smitsomme, britiske variant af coronavirus betyder, at der er risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan stige markant. 

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har derfor vurderet, at der er behov for yderligere tiltag for at begrænse den sociale kontakt og bryde smittekæderne. Regeringen har valgt at følge indsatsgruppens anbefalinger ved at indføre en lang række nye og skærpede tiltag foreløbig til og med søndag, den 17. januar 2021. 

Det får også betydning for folkekirken og andre trossamfund. Tiltagene betyder blandt andet: 

 • Folkekirken og andre trossamfund er fremover kun undtaget fra forsamlingsforbuddet i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen, dvs. gudstjenester og religiøse handlinger.
   
 • Gudstjenester og religiøse handlinger bliver samtidig underlagt skærpet deltagerbegrænsning, så der højst må deltage 1 person per 7,5 kvm gulvareal i kirken eller lokalet. Det svarer i praksis til omtrent fire gange færre deltagere, end de nuværende restriktive arealkrav giver mulighed for.
   
 • Varigheden af gudstjenester og religiøse handlinger bør begrænses til højst 30 minutter, og der bør sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagere, som ikke er fra samme husstand.
   
 • Det bør overvejes helt at undlade fællessang, fx ved at kun en kirkesanger eller et mindre kor synger med afstand til menigheden.
   
 • Alle øvrige indendørs aktiviteter skal overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Det betyder, at de fleste øvrige aktiviteter vil skulle aflyses, men at man fx kan holde kirkerummet åbent for personlig bøn og refleksion for højst fem personer ad gangen.
   
 • Alle udendørs aktiviteter skal også overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Til udendørs begravelser og bisættelser må der dog fortsat være op til 50 personer til stede samtidig.

Tiltagene betyder, at Kirkeministeriet har opdateret de gældende retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund. Retningslinjerne blev drøftet på et møde den 6. januar 2021 i sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område, hvor folkekirkens ansatte, præster, biskopper og menighedsråd er repræsenteret. De justerede retningslinjer kan læses her.

 

Det er ikke længere muligt at træffe personalet på henholdsvis kirkekontoret og graverkontoret.

Kontorerne er fysisk lukkede til og med søndag d. 28. februar 2021

Henvendelser

Præstens kontor, kirkekontor og graverkontor er lukket for personlig henvendelse, men brug gerne telefon eller mail.

 Generelt

Kirken er åben igen efter d. 3. januar 2021 men med nye begrænsninger. Se overfor.
Der skal bæres mundbind, når man går ind og ud af kirken, samt når man bevæger sig rundt i lokalet.
Håndsprit skal benyttes, både når man går ind og ud af kirken og sognehuset!
 
Konfirmationer
 

Ingen retningslinier pt.

 
Kontakt
 
Sognepræst Erik Grønvall Kempfner: Tlf.: 21 71 70 83, e-mail: ergk@km.dk
Kordegn Bodil Hovmand: Tlf.: 24 66 89 77, e-mail: boho@km.dk
Graver Arne Petersen: Tlf.: 21 76 25 57
 
Vi er stadig nødt til at hjælpe hinanden, ved at holde holde afstand til hinanden!