Indsamlingsliste 2016 / 17

Se indsamlingsliste for Hylleholt sogn for kirkeåret 2016/2017 her.
 

Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 12. marts 2017 havde Rikke Olsen igen stillet sig til rådighed som indsamlingskoordinator ved Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Vi siger tak til Rikke Olsen og til dem, der havde meldt sig som indsamlere og til dem, der gav et bidrag til hjælpen, så Folkekirkens Nødhjælp har midler til at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning. Næste års landssogneindsamlings dato er fastsat til søndag den 11. marts 2018, hvor Rikke Olsen igen har sagt ja til at være indsamlingskoordinator, og det er vi i Hylleholt Menighedsråd meget glade for.
Arne Skovbæk

 

Kollektregnskab Kirkeåret 2016

I det forgangne kirkeår er der i Hylleholt Kirke i alt blevet indsamlet kr. 22.048,- fordelt til følgende formål som følger: Bibelselskabet: kr. 271,-; MAF – Flight Mission Aviation Fellowship: kr. 1.675,-; Folkekirkens Nødhjælp: kr. 1.581,-; Dansk Europamission: kr. 2.227,-; Kirkens Korshær: kr. 1.682,-; Spedalskhedsmissionen: 525,50; DANMISSION: kr. 5.167,-; DSUK: kr. 755,-; KFUK´s Sociale Arbejde: kr. 1.441,-; KFUM´s Sociale Arbejde: kr. 1.443,50; Hylleholt Sogns Juleuddeling: kr. 5.280,-.

Hylleholt Menighedsråd vil gerne her viderebringe den tak til giverne, som vi får fra modtagerne af de indsamlede beløb.

På vegne af Hylleholt Menighedsråd

Kordegn Bodil Hovmand

 

Kontaktoplysninger

  • Hylleholt Kirke - Kirkekontor
  • Telefon: 56 71 60 83 / 24 66 89 77
  • Email: boho@km.dk
 

Sociale links