Vielse / velsignelse

Vielse
Ønskes vielse i Hylleholt kirke, sker henvendelsen til kordegnekontoret. For at blive kirkelig viet, skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken. Forud for vielsen skal man have udstedt en prøvelsesattest fra en af parternes bopælskommune; prøvelsesattesten gælder i fire måneder. Der skal oplyses navn og adresse på to vidner, som skal være myndige og tilstede under vielsen.
 

Velsignelse
Når et ægteskab er indgået for den borgerlige myndighed, kan man senere få en kirkelig velsignelse af ægteskabet. Der er et ritual for denne kirkelige handling i lighed med vielsesritualet. Henvendelse til kordegnekontoret.

Du kan få mere info om bryllup i folkekirken her.

Kontaktoplysninger

  • Hylleholt Kirke - Kirkekontor
  • Telefon: 56 71 60 83 / 24 66 89 77
  • Email: boho@km.dk
 

Sociale links