Kirkelukning

GODT AT VIDE OM GUDSTJENESTER OG HANDLINGER UNDER LUKNINGEN AF KIRKEN I UGERNE 36-43

KIRKEN ÅBNES IGEN LØRDAG D. 26. OKTOBER IFM. BØRNEKONCERTEN "DEN LILLE SJÆL"

GUDSTJENESTEN SØNDAG D. 27. OKTOBER AFHOLDES LIGELEDES I KIRKEN

I ugerne 36-43 (2. sep.-27. okt.) er kirken ved at få et nyt indgangsparti og derfor nødt til at være lukket.

Gudstjenester om søndagen

I Sognehuset indretter vi os med alter og dåbsfad og fine stolerækker, så vi kan afholde gudstjenester ligesom om søndagen. Der vil være klaverspil og gående altergang. Der er gode adgangsforhold til rollatorer og kørestole. Gudstjenesten afkortes en smule, idet der i stedet tilbydes kirkekaffe efter højmessen.

Handlinger som bisættelser, begravelser, vielser og dåb

Hylleholt Menighedsråd har lavet en aftale med nabokirkerne Spjellerup og Vemmetofte, der har været så søde og venlige at stille deres kirker til rådighed for os under lukningen. Handlinger er altså flyttet dertil medmindre der træffes anden aftale med præst og kordegn. I tilfælde af begravelse finder selve jordfæstelsen sted på Hylleholt Kirkegård efter første halvdel af tjenesten i én af nabokirkerne.   

Aktivitet omkring anlæg af ny adgangsvej:

 

Her lægges stabilgrus, 16. september 2019   Mønsterbuen er lagt i moseløkke chaussésten og gangareal lægges i blå rønne chaussésten, 20. september 2019
 
Byggemøde og besøg af Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted, 24. september 2019   Brolægningen op mod kirken er ved at blive lagt med mønster, 3. oktober 2019
 
Byggemøde og besøg af Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted, 9. oktober 2019. De fleste chaussésten er nu lagt.   Træer langs adgangsvejen plantes. 21. oktober 2019