Menighedsrådsvalg 2020

Konstituering af Menighedsrådet

Mandag aften d. 19. oktober 2020 konstituerede det nyvalgte menighedsråd for Hylleholt Kirke sig for det nye kirkeår som følger:

Øverst fra venstre: Menigt medlem Steen Wisborg, Kirkeværge Bent Friis, Kontaktperson Lars Nielsen, Sognepræst Erik Grønvall Kempfner, Stedfortræder Palle Hauge Simmelkjær.

Nederst fra venstre: Stedfortræder Jane Schwensen, Formand Jens Jørgen Balle Knudsen, Kasserer Sonja Olsen, Menigt medlem Jette Klemmed, Næstformand Flemming Wittrock.

 

Desuden er valgt:

Sekretær for menighedsrådet: Bodil Hovmand.

Bygningssagkyndig: Niels Olsen.

Alle valg blev truffet i enighed.