N Y H E D S B R E V  
 

Velkommen til Hylleholt Kirkes nyhedsbrev

Vinter 2017

Adventstiden er forventningens tid. Ordet advent kommer af det latinske Adventus Domini, som betyder Herrens komme. Vintermånederne har meldt deres ankomst. Men der er lys i mørket. Solen og de mørke skyer danner nogle flotte scenerier over vandet. Vi afholder den årlige julekoncert, og vi fejrer Inger Mejlbys 50 års jubilæum. Læs mere herunder, og klik dig ind på de enkelte begivenheder.

 
 
 
Gudstjeneste
 
Den 3. december kl. 16 i Hylleholt Kirke. RoKoGo-koret medvirker. Efter gudstjenesten inviterer Menighedsrådet på Glögg og brunkager i Sognehuset v/ Erik Grønvall Kempfner. Ordet advent kommer af det latinske Adventus Domini, som betyder Herrens komme. Det latinske ord adventus bruges om en feltherres hjemkomst, efter han har besejret sine fjender. I adventstiden forbereder man sig til julen, hvor man fejrer, at Jesus Herren kommer til verden. Derfor var adventstiden oprindeligt en langt mere stille tid, end den er for de fleste i dagens Danmark med gave- og juleræs.
 
Se mere
 
 
Babysalmesang i Hylleholt Kirke
 
Babysalmesang torsdag den 7. december fra kl. 10.00-10.45. Charlotte Hjerrild Andersen har endnu et forløb for de 0-1-årige i Hylleholt Kirke torsdag formiddage. Charlotte er uddannet organist og lærer og har arbejdet både i musikskoleregi, i folkeskole og friskole, samt med skolekor og kirkekor. Til Babysalmesang skal vi lære salmer og sange på en sjov måde ved at sætte fagter på, danse dem, blæse sæbebobler, lege med faldskærm, ting der giver lyd, tørklæder og meget mere.
 
Se mere
 
 
Tumlingesalmesang i Faxe Kirke torsdag d. 7. december
 
Faxe, Hylleholt og Roholte Kirke er gået sammen om på skift at tilbyde babysalmesang og tumlingesalmesang.   Efter sommeren er det derfor Faxe Kirkes tur til at stå for tilbuddet til de lidt større: tumlingerne (de 1-3-årige). Agnes Bjerregaard, som nogle allerede vil kende fra forårets babysalmesangshold i Faxe, står for undervisningen – og der vil stadig være gode sange og rytmer for både små og store.   Tumlingesalmesang (for de 1-3 årige) begynder torsdag d. 26. oktober kl. 16.45-17.30 i Faxe Kirke og fortsætter 8 gange frem til midt i december.   Undervisningen er gratis og vi gør opmærksom på, at både forældre og bedsteforældre er meget velkomne med tumlingerne.   Tilmelding til Faxe Kirkekontor på e-mail: sla@km.dk eller på tlf. 56 71 35 52.   Vi skal have forælders og barns navn, adresse, tlf.nr. og fødselsdato på barnet. Børn fra Faxe, Hylleholt og Roholte sogne har fortrinsret.   Skrevet af Agnes Bjerregaard
 
Se mere...
 
 
Gudstjeneste 2. søndag i kirkeåret
 
2. søndag i Advent, søndag den 10. december - højmesse. Kl. 10.30 - 11.30 v/ Erik Grønvall Kempfner. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.
 
Se mere
 
 
Inger Mejlbys 50 års jubilæum
 
Kirkefrokost d. 10. december kl. 12 i Hylleholt Sognehus. 1. december 1967 er en dag vi i år skal lægge mærke til i Hylleholt Kirke, for da blev Inger Mejlby ansat som kirkesanger, så hun på sin plads ved siden af orglet kunne hjælpe kirkegængerne med at holde tonen og komme igennem salmerne. For ikke alle salmer har været lige kendte. Inger har siden haft sin plads der i foreløbigt 50 år.
 
Se mere...
 
 
Undomssangere, fløjte og børnekor synger på Hylleholtcenteret
 
11. december kl. 15. Hylleholt Kirkes ungdomssangere, fløjte og børnekor optræder på Hylleholtcenteret med deres Julerepertoire.
 
Se mere
 
 
Martin Petersen: Luther jul, Martinus Petreus
 
Mandag d. 11. december kl. 19.00. Martin Petersen, der har gæstet os som orgelsolist før med en julekoncert og en koncert med filmmusisk tema, gæster os igen mandag den 11.december kl.19. Vi har jo, som mange bekendt, 500 års reformationsjubilæum i år, og denne julekoncert vil have Luther som omdrejningspunkt.
 
Se mere
 
 
Babysalmesang i Hylleholt Kirke
 
Babysalmesang torsdag den 14. december fra kl. 10.00-10.45. Charlotte Hjerrild Andersen har endnu et forløb for de 0-1-årige i Hylleholt Kirke torsdag formiddage. Charlotte er uddannet organist og lærer og har arbejdet både i musikskoleregi, i folkeskole og friskole, samt med skolekor og kirkekor. Til Babysalmesang skal vi lære salmer og sange på en sjov måde ved at sætte fagter på, danse dem, blæse sæbebobler, lege med faldskærm, ting der giver lyd, tørklæder og meget mere.
 
Se mere
 
 
Tumlingesalmesang i Faxe Kirke torsdag d. 14. december
 
Faxe, Hylleholt og Roholte Kirke er gået sammen om på skift at tilbyde babysalmesang og tumlingesalmesang.   Efter sommeren er det derfor Faxe Kirkes tur til at stå for tilbuddet til de lidt større: tumlingerne (de 1-3-årige). Agnes Bjerregaard, som nogle allerede vil kende fra forårets babysalmesangshold i Faxe, står for undervisningen – og der vil stadig være gode sange og rytmer for både små og store.   Tumlingesalmesang (for de 1-3 årige) begynder torsdag d. 26. oktober kl. 16.45-17.30 i Faxe Kirke og fortsætter 8 gange frem til midt i december.   Undervisningen er gratis og vi gør opmærksom på, at både forældre og bedsteforældre er meget velkomne med tumlingerne.   Tilmelding til Faxe Kirkekontor på e-mail: sla@km.dk eller på tlf. 56 71 35 52.   Vi skal have forælders og barns navn, adresse, tlf.nr. og fødselsdato på barnet. Børn fra Faxe, Hylleholt og Roholte sogne har fortrinsret.   Skrevet af Agnes Bjerregaard
 
Se mere...
 
 
Gudstjeneste 3. søndag i Advent.
 
3. søndag i Advent, søndag den 17. december - højmesse. Kl. 10.30 - 11.30, v/ Erik Grønvall Kempfner. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Johannes' far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede: »Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund: at frelse os fra vore fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vore fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vor fader Abraham: at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage.
 
Se mere...
Du modtager denne email fordi
du tilmeldte dig via vores hjemmeside

Se nyhedsbrevet online Tryk her


Afmeld? klik her så forstyrer vi dig ikke igen.