N Y H E D S B R E V  
 

Velkommen til Hylleholt Kirkes nyhedsbrev

Vinter 2017

Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
Hans pude her blev hø og strå,
mørkt var der om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus.

H.C Andersen 1832

Læs mere herunder om julens gudstjenester, og klik dig ind på de enkelte begivenheder.

 
 
 
Gudstjeneste 3. søndag i Advent.
 
3. søndag i Advent, søndag den 17. december - højmesse. Kl. 10.30 - 11.30, v/ Erik Grønvall Kempfner. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Johannes' far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede: »Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund: at frelse os fra vore fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vore fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vor fader Abraham: at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage.
 
Se mere...
 
 
Babysalmesang i Hylleholt Kirke
 
Babysalmesang torsdag den 21. december fra kl. 10.00-10.45. Charlotte Hjerrild Andersen har endnu et forløb for de 0-1-årige i Hylleholt Kirke torsdag formiddage. Charlotte er uddannet organist og lærer og har arbejdet både i musikskoleregi, i folkeskole og friskole, samt med skolekor og kirkekor. Til Babysalmesang skal vi lære salmer og sange på en sjov måde ved at sætte fagter på, danse dem, blæse sæbebobler, lege med faldskærm, ting der giver lyd, tørklæder og meget mere.
 
Se mere
 
 
Julegudstjeneste Hylleholtcenteret
 
Torsdag d. 21. december kl. 14.30 - 16.00 er der julegudstjeneste uden nadver på Hylleholtcenteret v/ Erik Grønvall Kempfner. v/ Erik Grønvall Kempfner.
 
Se mere
 
 
Julegudstjenester
 
Julegudstjeneste, søndag den 24. december. Kl. 14.30 - 15.30 målrettet børn og igen kl. 16 - 17. v/ Erik Grønvall Kempfner. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord.
 
Se mere
 
 
Juledag - højmesse
 
Juledag - højmesse, mandag den 25. december. Kl. 10.30 - 11.30. v/ Erik Grønvall Kempfner. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.
 
Se mere...
 
 
2. Juledag - højmesse
 
2. Juledag - højmesse, tirsdag den 26. december. Kl. 10.30 - 11.30. v/ Erik Grønvall Kempfner. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.
 
Se mere
 
 
Babysalmesang i Hylleholt Kirke
 
Babysalmesang torsdag den 28. december fra kl. 10.00-10.45. Charlotte Hjerrild Andersen har endnu et forløb for de 0-1-årige i Hylleholt Kirke torsdag formiddage. Charlotte er uddannet organist og lærer og har arbejdet både i musikskoleregi, i folkeskole og friskole, samt med skolekor og kirkekor. Til Babysalmesang skal vi lære salmer og sange på en sjov måde ved at sætte fagter på, danse dem, blæse sæbebobler, lege med faldskærm, ting der giver lyd, tørklæder og meget mere.
 
Se mere
 
 
Nytårsaftensdag - højmesse
 
Nytårsaftensdag - højmesse, søndag den 31. december. Kl. 14 - 15. v/ Erik Grønvall Kempfner. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden Godt Nytår med champagne og kransekage i våbenhuset. Nytårsdag holdes ingen gudstjeneste i Hylleholt Kirke. Vi henviser til nabokirkernes Nytårsgudstjenester, hvortil kirkebilen kan bestilles. Personalet og Menighedsrådet ved Hylleholt Kirke ønsker alle et GODT NYTÅR. Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: »Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til.
 
Se mere
Du modtager denne email fordi
du tilmeldte dig via vores hjemmeside

Se nyhedsbrevet online Tryk her


Afmeld? klik her så forstyrer vi dig ikke igen.