Jakob og Johannes Hansen's Fond

Billede: Urnemonument, der symboliserer korset og urnen.

Sidst på året 2016 sendte Hylleholt Menighedsråd afsluttende regnskab 2016 og regnskab 2015 for Jakob og Johannes Hansen´s Fond ind til Civilstyrelsen under Justitsministeriet for at redegøre for, at Jakob og Johannes Hansen´s Fond var blevet nedlagt af Hylleholt Menighedsråd d. 1. september 2016. Enslydende brev blev sendt til Roskilde Stiftsøvrighed, der i hele fondens levetid nøje har holdt øje med og skulle godkende forbrug af fondens midler, der kun måtte bruges til udsmykning af Hylleholt Kirke og til administration af midlerne.

Jakob Hansen´s hustru  - Johanne 1882 – 1927 -  døde tidligt og ligeså deres eneste barn Johannes 1927 - 1970. Forinden havde Jakob og Johannes besluttet, at Hylleholt Kirke skulle arve deres bo, da de kun havde fjerne slægtninge. Derfor arvede Hylleholt Kirke ved Johannes død: kr. 72.000,-.

Heraf blev der købt obligationer for:  kr. 60.000 og kr. 12.000,- var til rådighed. Da Jakob dør i 1972, bliver arven til kirken efter ham på:  kr. 39.167,-. Deres gravsted kan stadig ses på Hylleholt Kirkegård.

Det daværende menighedsråd havde i et par år arbejdet på at få et urnegravsteds monument på den nye kirkegård, og med arven blev det til virkelighed. På urnemonumentet står datoen 25.06.1972, som formodentlig er den dag, monumentet blev afsløret.

Den første udsmykning var som ovenfor beskrevet et urnemonument, der symboliserer korset og urnen. Monumentet er tegnet af billedhugger Betty Engholm, og stenhugger Feldt fra Bornholm huggede monumentet ud af en granitblok. Stenhugger Edmund Bjørn fra Faxe forestod opsætningen af monumentet på kirkegården.

I 1987/88 forsøgte menighedsrådet at få frigivet midler til at betale for udskiftning af kirkevinduerne i Hylleholt Kirke. Det blev et afslag, det var ikke udsmykning, men drift af kirken. Det samme svar fik vi, da vi ville sætte lysekroner istand, samt til vore ønsker om midler til maling af kirken, som i vor langtidsplanlægning skulle males inden kirken fyldte 125 år i 2003.

Næste gang  - vi fik glæde af renterne fra kapitalen – var, da vi foreslog at istandsætte orglet og udvide orglet fra 6 stemmer til 16 stemmer. Udvidelse af orglet var en udsmykning, og sidst på året 1996 kunne vi tage vort nye orgel til omkr. 1,5 mill. i brug, hvoraf fonden gav 1 mill., og dermed blev kirkeskatten mindre belastet i forbindelse med den udsmykning.

Det er lidt vemodigt at tænke på, at Jakob Hansen, som jeg husker ham, var en meget tunghør murersvend ansat hos murermester Frederik Hansen i Faxe Ladeplads. Jeg husker ham, fordi han var med til at opføre et stort hønsehus for min far i 1950, hvor jeg var 9 år, og jeg husker tydeligt, at min far omtalte ham som en meget dygtig og omhyggelig murer, og så skulle man altså tale meget højt, for at han kunne høre. Hans penge blev så brugt til, at menigheden fremover ville kunne høre skøn musik.

Et par af vore messehageler var blevet meget slidt, og menighedsrådet fik sat penge af på budgettet til at erstatte én af messehagelerne. Vi besluttede så at vente med at anskaffe messehagelerne, til vi havde fået sat kirken i stand med ny kirkekunst. Kirken blev sat i stand i 2002, og i 2004 fik vi 2 nye messehageler, da Jakob og Johannes Hansen´s Fond besluttede at skænke kirken beløb til betaling af den ene messehagel.

Sidst i 10-året efter årtusindskiftet blev Fondslovgivningen ændret, så den bundne kapital skulle være på mindst 1 mill. for  at oprette en fond. Jakob og Johannes Hansen´s Fond var da på ca. kr. 250.000,- som bunden kapital. For Roskilde Stift havde i en periode med høj rente fra 1972 – 1996 øget den bundne kapital, og det var så renterne, der kunne bruges til udsmykning. I samme periode havde der ikke været noget forbrug til udsmykning. Det er så kommet kirken til gode fra 1996 – 2016. Civilstyrelsen meddelte os, at vi gerne måtte opløse fonden mod selvfølgelig, at kapitalen blev brugt til de oprindelige formål. Det besluttede Hylleholt Menighedsråd at sige ja til, for nu var vi i en periode, hvor renterne næsten ikke voksede. Derfor donerede fonden i 2014 – sammen med det beløb, der blev samlet ind ved sognepræst Mogens Ohm Jensen´s afskedsreception i 2008 – de 2 sidste messehageler og en folder om messehagelerne.

Billede: Dåbskjolebænken udført af Laila Westergaard i 2016.


Der blev et beløb tilbage, og det blev brugt i 2016 til betaling for udsmykningen ved granitdøbefonten i Døbefontens Have på Hylleholt Kirkegård, der er tegnet af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted. Billedhugger Laila Westergaard har udført mange fine udsmykninger rundt om i landet. Vi havde kontaktet hende for nogle år siden, og nu var vi klar til at beslutte.

Hun huggede en bænk med et Dåbskjolemotiv ud af en rød Bohus granitstens blok, der nu udsmykker Hylleholt Kirkegård. Dåbskjolebænken blev afsløret Kristi Himmelfartsdag d. 5. maj 2016.

Så den første og den sidste udsmykning - som fonden betalte – er udført i granit. Fonden har i tiden fra oprettelsen til nedlæggelse skænket udsmykning for mellem 1.500.000,- og kr. 1.600.000,- til Hylleholt Kirke og Kirkegård.

Hylleholt Kirke og Kirkegård har fået stor kunst for øjne og øren fra Jakob og Johannes Hansen´s Fond. Derfor skal der fra Hylleholt Menighedsråd lyde en stor tak for den fine donation – en families liv og virke -  der blev til Jakob og Johannes Hansen´s Fond – og mindet om familien og fondens virke, kan man til stadighed se på Hylleholt Kirkegård og se og høre i Hylleholt Kirke.

Arne Skovbæk, formand

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Jeg accepterer ikke cookies Jeg accepterer kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies